Kontakt oss

Du blir medlem i Stopp NATO ved å sende oss epost til kontakt@stoppnato.no og innbetale medlemskontingent til konto 1503.80.95991 (husk å skrive «medlemskontingent» og navn). Du kan også bruke Vipps 56115. Medlemskapet koster kr. 250,-  pr. år for folk over 26 år med inntekt. Folk under 26 år, studenter og ubemidlede betaler kr. 50,- pr. år.

Kontakt oss også om annet enten via epost eller melding på Facebook.

Kontaktskjema (kommer snart)